Grupa wsparcia

Drodzy rodzice, jeżeli w waszej rodzinie wyłonił się problem używania przez wasze dziecko narkotyków (alkoholu), możecie otrzymać odpowiednią pomoc i wsparcie. Porady, co do strategii postępowania w takiej sytuacji, otrzymacie na Grupie Wsparcia, od osób mających w tym względzie wieloletnie doświadczenie. Otrzymacie tam Państwo wiele ważnych informacji dotyczących uzależnień. Na spotkaniach dzielimy się własnymi doświadczeniami, uczymy się słuchać i akceptować doświadczenia innych, nawiązujemy kontakty z osobami o podobnych doświadczeniach.

Oto, co zyskujecie przychodząc na Grupę Wsparcia, w zestawieniu z konsekwencjami braku uczestnictwa w takich spotkaniach: